PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

Projekti

PREGLED REALIZOVANIH PROJEKATA U PERIODU 2003–2015

10 knjaževačkih čuda – turistički vodič za mlade kroz Knjaževac i okolinu

2015

Donator: Opština Knjaževac

Projekat se realizuje u cilju unapređenja promocije i povećanja aktivizma mladih Knjaževca. Projektom je predvidjen izbor 10 najboljih fotografija kojima će mladi prikazati svoja omiljena mesta u Knjaževcu i jednog slogana koji će se naći u turističkom vodiču koji će biti izrađen kao konačan proizvod ovog projekta.
Mladi Knjaževca će, kroz pomenuti turistički vodič, približiti lepote svog grada i dati praktične informacije svojim vršnjacima iz zemlje i inostranstva o tome kako doći, gde odsesti i jesti, šta videti i kako se zabaviti u našem gradu i okolini. Vodič će biti izrađen u formi sklopive mape, praktičan naročito za mlade putnike - bekpekere, a distribuiraće se preko mreže saradnika, kao što su vlasnici hostela, studentski domovi, omladinski centri i organizacije u Nišu, Beogradu i Novom Sadu.

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana / Balkan regional platform for youth participation and dialogue

2015

Donator: Evropska unija, Civil Society Facility, Operating Grants to IPA CSO Associations, Support to regional thematic associations

Partneri: Association of Local Democracy Agencies – ALDA, Strazbur, ALDA Skoplje, LDA kancelarije iz Nikšića, Mostara, Zavidovića, Prijedora, Subotice i Peći.

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana je nova platforma u nastajanju na području Zapadnog Balkana. Cilj osnivanja ove mreže je jačanje regionalne saradnje i koordinacije izmeđju organiyacija civilnog društva i vlasti kako bi udruženim snagama radili na stvaranju boljih uslova za aktivizam i učešće mladih u životu njihovih lokalnih zajednica, ali i šire. Projekat predviđa niz lokalnih I regionalnih aktivnosti, između ostalog osnivanje omladinskih savetodavnih grupa I otvaranje info tačaka za mlade u svim gradovima I opštinama koje učestvuju u projektu, kreiranje regionalne radne grupe mladih, regionalni vebsajt I bilten, regionalno istraživanje o participaciji mladih na Balkanu I organizovanje regionalnog Foruma mladih za lokalnu demokratiju.

Internet prezentacija http://www.alda-balkan-youth.eu/

Lokalne koalicije za razvoj zajednica / Local coalitions for community development

20122015

Donator: Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2011 Civil Society Facility Development

Partneri: ALDA, LDA Nikšić, Palgo Centar Beograd, LDA Subotica, opštine Nikšić, Kotor, Rožaje, Bijelo Polje, Ulcinj i NVO Mladiinfo – Nikšić

Projektom je, kroz aktivnost dodeljivanja malih grantova, pružena podrška aktivnom učešću organizacija civilnog društva I uspostavljanju partnerstava sa lokalnim samoupravama u pet opština u Crnoj Gori u bavljenju pitanjima javne administracije, jačanja kapaciteta i razvoja NVO-a, zaštite životne sredine i održivog razvoja, pridruženja EU, socijalnog dijaloga i decentralizacije uprave.
Dokumentarac o projektu.

Borba protiv nezaposlenosti kroz umrežavanje za mlade / Fighting unemployment through networking for youth - FUNNY

2013

Donator: Evropska unija, program Mladi u akciji / Youth in action

Partneri: ALDA, Francuska, BINA, Azerbejdžan, Asociatia Regionala pentru Dezvoltare Rurala, Rumunija, Association of Kosovo Municipalities, Kosovo
Maison de l’Europe de Caen Basse-Normandie, Francuska, Economic Research Center, Azerbejdžan, EUROCULTURA, Italija, Associazione per l’Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovici, Bosna I Hercegovina, “Millennium”, Srbija, NATIONAL FORUM ALTERNATIVES, PRACTICE, INITIATIVES, Bulgaria, NGO Horizont, Albanija, Association for Developing Voluntary Work Novo mesto, Slovenija, Coalition of youth organizations SEGA, Makedonija, Terra-1530, Moldavija, Vejle Kommune, Danska, Belorusian Organization of Working Women, Belorusija, LDA Gruzija, LDA Nikšić, LDA Sisak

Ovaj projekat predstavlja zajedničku inicijativa 20 NVO iz 17 zemalja iz proširene Evrope i njenih suseda aktivnih na polju mladih. Sedmodnevni seminar u Bakuu, Azerbejdžan, okupio je 40 omladinskih radnika/ca i omogućio im da pronađu partnere za transnacionalnu saradnju u oblasti omladinskog rada, sa posebnom pažnjom na pitanje nezaposlenosti mladih.

Blog projekta.

Šta ima Evropo? Ponovo rušimo zidove! / What’s up Europe? Breaking the wall again!

2013

Donator: Evropska unija, program Mladi u akciji / Youth in Action

Partner: Savet za mlade opštine Épinay-sur-Seine, Pariz, Francuska

Ova desetodnevna omladinska razmena i umetnički projekat okupili su 16 mladih ljudi iz Srbije I francuske kako bi zajedno analizirali kros-kulturalne aspekte života mladih danas u Evropi I upoznali se sa različitim konceptima evropskog građanstva. Kroz umetničke intervencije u javnom prostoru Niša (izložba fotografija na zidu Tvrđave, flash mob na centralnom gradskom trgu) I javnu tribinu u okviru Nišvil festivala ovi mladi ljudi promovisali su multikulturalnost, međuetnički dijalog I toleranciju.

Umetničku radionicu volonterski su vodili umetnici Nikolas Jargić i Helena Bertaud inspirušući se projektom umetnika JR - Inside Out.

Promocija Evropske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou / The Promotion of European Charter for equality of women and men in local life

2012–2013
Donator: Evropska unija, Western Balkans and Turkey Civil Society Facility: Partnership actions- Empowerment of Women

Partneri: Fenomena Kraljevo, Gradska Opština Medijana, LDA Mostar, (BH), Grad Mostar, (BH), Anima - Centar za žensko i mirovno obrazovanje, Kotor (CG), Grad Kotor (CG), Kvinna till Kvinna Foundation, Švedska

Opšti cilj projekta bio je davanje doprinosa rаzvoju lokаlnih rodno osetljivih politikа, merа i budžetirаnjа u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. U okviru projekta edukovali smo predstavnike/ce lokalnih vlasti o evropskim standardima u oblasti rodne ravnopravnosti, lobirali lokalne vlasti glavne gradske opštine Grada Niša, Opštine Medijana za pristupanje međunarodnoj mreži Gradova za ravnopravnost i organizovali potpisivanje Evropske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou od strane predsednika opštine, izradili studiju koja je poslužila kao osnova za izradu Lokalnog akcionog plana za primenu Povelje u Opštini Medijana koji je i usvojen u opštinskoj Skupštini. Obezbedili smo regionalno umrežavanje gradova Kraljeva, Korota, Mostara i Opštine Medijana i razmenu iskustava iz procesa izrade lokalnih akcionih planova za primenu Povelje.

Izgradnja poverenja među građanima - Pronađite put kroz lavirit proširenja / Civil Trust Building – Find your way through the Enlargement Labyrinth

2012

Donator: Evropska unija, PRINCE program

Partneri: European House, Mađarska, The World of NGOs, Austrija, Pro Democracy Association, Rumunija, Slovak Foreign Policy Association, Slovačka, CNVOS, Slovenija, ARCI, Italija, Association of Local Democracy Agencies, Francuska, Center for Change and Conflict Management, Albanija, Centre for Peace and Non-violence Osijek, Hrvatska, Community Development Institute Tetovo, Makedonija, LDA kancelarije iz Nikšića, Zavidovića i Peći

Jednogodišnji projekat saradnje i izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva za promovisanje procesa proširenja i integracije zemalja Zapadnog Balkana među građanima/kama EU. Projekat je, kroz niz aktivnosti i međunarodnu turneju EU lavirinta, doprineo regionalnom povezivanju partnerskih organizacija, upoznavanju kulture zemalja Zapadnog Balkana kandidata za članstvo u EU i boljem razumjevanju procesa proširenja EU među građankama i građanima EU.

Internet prezentacija projekta.

Omladinski kulturni klub

2011 

Partner: Književni klub "Prejaka reč", Narodna biblioteka "Stevan Sremac"

Donator: Grad Niš

Ovaj kulturno–umetnički program nastao je sa željom da doprinese zadovoljenju kulturnih potreba mladih u Nišu i da mlade motiviše na korišćenje kreativnih kapaciteta. Projekat je skrenuo pažnju javnosti na stvaralački/spisateljski rad mladih i podstakao mlade na samostalno stvaralaštvo. 21 mlada osoba učestvovala je na konkursu za neobjavljene pisce sa preko 100 radova, a radovi njih trinaestoro izabrani su za objavljivanje u književnom almanahu. Almanah je štampan u 280 primeraka i organizovane su 3 uspešne javne prezentacije.

Institucionalna podrška Grada Arhusa, Danska, Gradu Nišu

2010–2013

Donator: Grad Arhus, Danska

Partneri: Grad Arhus, Danska, Grad Niš

Otvaranje Kancelarije Grada Arhusa u Nišu i program radnog angažovanja pripravnika pomenute kancelarije na poslovima podrške Kancelariji za evropske poslove, Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Grada Niša i Centru za zapošljavanje Niš.

Ekonomija i menadžment za organizacije civilnog društva / Economz and Management for Civil Societz Organizations

2010–2011

Partner: CVNO, Banjska Bistrica, Slovačka

Donator: Slovak Aid kroz fond Bratislava – Beograd, Slovačka.

Ovaj projekat podrazumevao je uspostavljanje međunarodne saradnje Ekonomskih fakulteta u Nišu i Banjskoj Bistrici, prenos dobre prakse i realizaciju jednosemestralnog pilot edukativnog programa iz ekonomije i menadžmenta za organizacije civilnog društva u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Nišu. 28 predstavnika/ca organizacija civilnog društva iz južne i istočne Srbije pohađalo je i uspešno završilo pomenuti kurs o čemu su dobili i sertifikate Ekonomskog fakulteta u Nišu.

Mikrokredit šema za mala preduzeća i preduzetnike

2007–2010
Donator: Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške, Razvojna Banka Saveta Evrope, Banka Intesa SanPaolo, Italija
Partner: Banka Intesa Beograd

Trogodišnji program podrške inovativnim idejama koje doprinose razvoju preduzetništva i kreiranju novih radnih mesta podrazumevao je istraživanje potreba za ovom vrstom podrške lokalnom ekonomskom razvoju i preduzetništvu na teritoriji Centralne i Južne Srbije, definisanje adekvatnog mikrokredit proizvoda i distribuciju mikrokredita u iznosu od 1.000 do 30.000 evra. Ukupno je dodeljeno 900.000 evra mikro kredita za razvoj 30 malih preduzeća i poslovnih poduhvata.

Institucionalna podrška Grada Sirena, Francuska, Gradu Kragujevcu

2007–2009

Donator: Grad Siren, Franciska, Ministarstvo inostranih poslova Republike Francuske

Partneri: Grad Siren, Francuska, Grad Kragujevac, Predškolska ustanova Nada Naumović

U okviru ovog programa realizovana su dva projekta:

 • Rekonstrukcija dvorišta vrtića ‘’Kolibri’’ i pokretanje programa integracije u predškolski sistem dece iz susednog romskog naselja.
 • Podrška gradu Kragujevcu u planiranju lokalne socijalne politike kroz seriju seminara sa ekspertima Grada Sirena I studijsku posetu lokalnim socijalnim servisima u Sirenu. Kroz ovaj projekat formirana je sveobuhvatna baza podataka o deci predškolskog uzrasta sa teritorije grada Kragujevca I Grupa za socijalnu koheziju koja se bavi zaštitom dece predškolskog uzrasta u Kragujevcu.

Zajedno do lokalne strategije za mlade

2009

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Cilj projekta bilo je umrežavanje i animiranje lokalnih aktera koji se bave mladima na zajedničku akciju kroz pokretanje inicijative za izradu stratečkog dokumenta za mlade grada Niša. U okviru ovog projekta realizoivano je istraživanje i publikovana Studija o potrebama mladih u Nišu, organizovan dvodnevni okrugli sto sa predstavnicima lokalnih vlasti i nevladinih organizacijama koje se bave mladima Niša koji su zajedno izradili preporuke Gradu za izradu lokalne strategije za mlade Niša. Na samom kraju projekta predstavnici nevladinih organizacija koje su učestvovale u projektu potpisali su sa Gradom sporazum o saradnji na izradi Lokalne strategije za mlade.

Jedno mesto za sve mlade

2008–2009

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Partner: Grad Niš

Projekat je fokusiran na osnivanje i osnaživanje Omladinskog centra u okviru LDA koji će svojim aktivnositima odgovarati na prepoznate najbitnije potrebe mladih u Nišu. Ovaj centar će, uz aktivno učešće ciljne grupe, korišćenjem svih raspoloživih resursa, raditi na ujedinjavanju i razvoju kreativnih potencijala mladih u cilju doprinosa stvaranju razvijenog demokratskog okruženja u kome su mladi glavni akteri u procesima građanskog društva. Realizacijom projekta daje se direktan doprinos:

 • razvoju Omladinskog programa LDA razvijanjem mreže vršnjačkih edukatora
 • pobošanju informisanosti mladih na teme od društvenog značaja koje nisu obuhvaćene obrazovnim planom i programom tokom srednjoškolskog obrazovanja
 • razvoju omladinskog aktivizma i volonterizma
 • informisanju mladih o mogućnostima studiranja u Nišu i to na inovativan način iz perspektive samih studenata

Co.Ar.Pa. Zanatske kooperative za jednake mogućnosti / Co.Ar.Pa.

2008–2009

Donator: Evropska unija, program Interreg III A Adriatic Cross Border

Partneri: Comunità Montana Valle Roveto, Italija, Comunità Montana del Catria e Cesano, Italija, Istituto D’ Arte Superiore “V. Bellisario”, Avezzano, Italija, Opština Zavidovići, Bosna i Hercegovina, Grad Niš, Ženski informativni centar, Niš

Opšti cilj ovog projektа je bio rаzvoj lokаlnih inicijаtivа zа zаpošljаvаnje, podsticаnje socijаlne integrаcije žena nа tržište rаdа, kroz unаpređenje ljudskih resursа i poboljšаnje preduzetničke kulture u oblаsti zаnаtske proizvodnje.

U okviru projekta realizovano je istraživanje o ženskom preduzetništvu na teritoriji Grada Niša, 15 preduzetnica iz Niša i okoline je unapredilo svoja znanja kroz seriju treninga o , studijsku posetu italijanskim preduzetnicama i regionalno umrežavanje sa preduzetnicama iz Osijeka (HR) i Zavidovića (BH). Započet je rad na razvijanju zajedničkog Brenda kojim bi se ova mreža preduzetnika mogla predstaviti na EU tržištu.

Omladinska razmena "InterculturArt"

2008–2009

Donator: Evropska unija, program Mladi u akciji/Youth in action

Partneri: Grad Niš, Cooperativa Or.So. Alba Italija, Balkan Sunflower Priština, LDA Nikšić, LDA Zavidovići

Projekat je omogućio povezivanje mladih umetnika koji se bave angažovanom uličnnom umetnošču sa teritorije balkana I Italije. Tokom desetodnevne razmene oni su imali prilike da istražuju I upoređuju najbolje prakse promovisanja angažovane umetnosti u lokalnim zajednicama kao I da zajedno osmisle I izvedu ulični performans u Nišu na temu tolerancije I međuetničkog razumevanja. Čitav process zabeležen je I u dokumentarnom filmu koji možete pogledati na
https://www.youtube.com/watch?v=vrJbf1LEqyMhttps://www.youtube.com/watch?v=WIUDNmQalxY.

Nevladine organizacije i civilni sektor: promoteri demokratije i aktivnog gradjanstva

2007

Donatori: Savet Evrope, Generalni direktorat za demokratiju i politička pitanja Evropske Unije.

Partner: Grad Niš

Kroz ovaj projekat organizovana je dvodnevna međunarodna konferencija sa preko 100 učesnika/ca iz Srbije i EU na teme:

 • novog srpskog zakona o udruženjima građana i drugim pravnim regulativama koje se odnose na organizacije civilnog društva,
 • saradnje lokalnih i nacionalnih vlasti sa organizacijama civilnog sektora,
 • učešća mladih,
 • aktivnog građanstva,
 • ljudskih prava i borbe protiv nasilja nad ženama

Preporuke učesnika/ca konferencije predate su odgovarajućim ministarstvima Republike Srbije.

Mladi, ispravan smer / Youth, the right direction

2007–2010

Donator: Evropska unija kroz program Mladi u akciji

Partneri: ALDA, Francuska, International School for Peace, Irska, Replay - Cemea del Mezzogiorno, Italija, Eurodesk Italy, Italija, British Council Wales, UK, Building Bridges, Holandija, LDA kancelarije I njihovi gradovi domaćini Brtonigla, Osijek, Sisak, Mostar, Zavidovići, Prijedor, Subotica, Nikšić, Skadar, Kutaisi

Ovim projektom uspostavljena je međunarodna mreža (20 partnera iz 11 različitih zemalja) i platforma za saradnju na omladinskim programima. U okviru projekta realizovani su međunarodni putujući sajam kroz Balkan, seminari na temu omladinskog aktivizma, EU programa Mladi u akciji i trening o Evropskoj volonterskoj službi. Na lokalnom nivou formirana je grupa mladih ambasadora/ki, aktivista/kinja iz Niša, uspostavljena info tačka na temu „Evropske informacije i mladi“, a uspešno je realizovana i akreditacija LDA pri Evropskoj volonterskoj službi za organizaciju koja šalje, prima i koordinira rad drugih organizacija i institucija sa volonterima/kama iz Srbije i EU.

Jačanje svesti o upravljanju otpadom kroz edukaciju o selektivnom odlaganju kartonskog I plastičnog otpada / Raise awareness on waste management through education and implementation of selective compilation of cardboard and pet waste

2007–2009
Donatori: Kanton Ženeva, Švajcarska, Grad Ženeva, Švajcarska, Grad Siren, Francuska

Projekat je podrazumevao realizaciju složenog edukativnog programa kao I pilotiranje lanca aktera koji se bave selektivnim odlaganjem I reciklažom kartonskog I plastičnog otpada na teritoriji grada Kragujevca. Tokom 30 meseci trajanja projekta realizovano je istraživanje o kapacitetima za selektivno odlaganje otpada, edukativna kampanja koja je uključivala radionice sa profesorima, decom predškolskog I srednjočkolskog uzrasta, radniscima javno-komunalnog preduzeća ‘’Čistoća’’, nabavku I postavljanje 40 kontejnera za karton I 57 za PET ambalažu I umrežavanje I pokretanje rada lanca aktera relevantnih za process selektivnog odlaganja I reciklažu otpada u Kragujevcu.
Promo filmovi, nastali u okviru projekta, koje su osmislili učenici kragujevačke Politehničke škole
https://youtu.be/67ujCJ8piWc
https://youtu.be/r3Ud-FxGbTI

Zajedno – Balkan u Evropi, Evropa na Balkanu / Together – the Balkans in Europe, Europe in the Balkan

2006–2009

Partneri: ALDA, LDA Kosovo, Savet Evrope, TV ARTE Strasbourg, TV B92 Beograd, Krug Niš, TV HANA/Nova Kumanovo, RTV 21 Priština, Auivitec Strasbourg.

Donator: Evropska unija, program CARDS Regional Media Support Programme

Opšti cilj projekta bio je doprinos pomirenju na Balkanu kroz profesionalizaciju izveštavanja u medijima iz regiona.
Četvoro mladih novinarki i novinara iz Makedonije, Srbije i sa Kosova su, uz mentorstvo starijih kolega i koleginica iz TV Arte, obučeni za primenu kroskulturne metodologije u izradi dokumentarnih filnova i repotraža. Kao rezultat projekta izrađena su četiri dokumentarca na teme koje su od značaja za region: žene u postkonfliktnim društvima, zaštita životne sredine, prisustvo nacionalizma u svakodnevnom životu i razvoj kulture u postkonfliktnim društvima. Dokumentarci su prikazani na više evropskih festivala, kao i na lokalnim televizijama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Kosovu.
Dokumentarac o Rezoluciji UN 1325 – žene u postkonfliktnim društvima https://www.youtube.com/watch?v=GGJg2hCukcc

Hendikep I integracija : Socijalni I pedagoški centar kao instrument rada I usluga u razvoju socijalnih preduzeća u Cenralnoj I Južnoj Srbiji / Handicap and Integration: the Social and Pedagogical Centre as work instrument and service in developing the social enterprise in the Central and Southern Serbia

2006–2008

Partneri: Centar za socijalni rad Kragujevac, Kooperativa "Vivere" Kragujevac

Donator: Codess Sociale, Italija , Region Veneto, Italija

Projekat je, u prvoj fazi, obuhvatao analizu znanja o socijalnom preduzetništvu među predstavnicima civilnog sektora u Kragujevcu i Nišu I studijsku posetu socijalnoj kooperativi Codess sociale u italiji u cilju prenosa dobre prakse. Finalni rezultat prve faze projekta bilo je osnivanje prve socijalne cooperative u Srbiji, cooperative ‘’Vivere’’ u kragujevcu. Druga faza projekta započela je istraživanjem nivoa znanja o socijalnom preduzetništvu predstavnika lokalne samouprave I Centra za socijalni rad u Kragujevcu, kao I istraživanje potreba zaposlehih u kooperativi ‘’Vivere’’, te novu studijsku posetu socijalnoj kooperativi Codess sociale u italiji i seriju seminara u cilju podizanja nivoa znanja I razvoja veština za uspešno vođenje socijalnog preduzeća za predstavnike kooperativa ‘’Vivere’’ I ‘’ Abbraccio’’ iz Kragujevca.

Lokalni ekonomski razvoj na Balkanu / Local Economic Development in the Balkans

2006–2007

Partneri: Edukacioni centar Leskovac, Tavolo Trentino con Kraljevo, Italija, Grad Kraljevo

Donator: Ministarstvo inostranih poslova Republike Francuske

Kroz projekat je podržana realizacija dve lokalne inicijative, u Leskovcu i Kraljevu.

1. Projekat: Prvi koraci ka socio-ekonomskoj koheziji

Osnivanje dva centra za podršku poslovnom sektoru u Srbiji ( Leskovac ) i Bugarskoj (Pernik) . Ovi centri pružaće konsultantske usluge, kao i logistiku i posredovanje za organizaciju zajedničkog nastupa na domaćim i međunarodnim privrednim sajmovima i zajednički izlazak na tržište EU za preduzetnike, mala i srednja preduzeća iz pogranične oblasti Srbija/Bugarska.

2. Projekat: Put vode

Podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja pet ruralnih mesnih zajednica opštine Kraljevo kroz udruživanje i osnivanje teritorijalnog pakta javnih i privatnih aktera iz tih zajednica. Poseban focus bio je na razvoju upravljanja teritorijalnim resursima, odgovornog i održivog seoskog turizma i organske poljoprivrede.

ANCI/ALDA Jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i civilnog društva u Južnoj i Istočnoj Evropi / Actions on Capacity-Building of Local Authorities and Civil Society in Southern and Eastern Europe

2005–2008

Donator: Irish Aid, Irska, ANCI - Nacionalna asocijacija italijanskih opština, Ministarstvo inostranih poslova Italije.

Partneri: Grad Niš, Grad Kragujevac, Grad Kraljevo, Školska uprava Niš, Umetnička škola Niš, Pravno poslovna škola Niš, Fond za razvoj Opštine Leskovac, Tavolo Trentino con la Serbia, NGO – KVART Kraljevo, NGO- OGI Niš, LDA Prijedor, LDA Peć.

Trogodišnji program podrške razvoja demokratije u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Leskovcu kroz program treninga za predstavnike/ce lokalnih vlasti, institucija i organizacija civilnog društva (trening iz oblasti odnosa sa javnošću za zaposlene u lokalnim samoupravama; trening o EU - struktura EU, funkcionisanje, programi podrške dostupni Srbiji, INTEREG i CARDS; trening pisanja projekata po standardima Evropske komisije). Poseban deo programa bio je namenjen jačanju kapaciteta mladih za učešće u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou.
Dokumentarac o jednoj od aktivnosti u okviru ovog projekta možete pogledati na https://youtu.be/ikyzl7zp-24

Međuetnički odnosi kao preduslov stabilnog društva u Centralnoj i Južnoj Srbiji / Interethnic relations as a precondition for stabile civil society in Central and Southern Serbia

2004–2005

Donator: Savet Evrope kroz program Confidence Building Measures

Partneri: Osnovna škola Vuk Karadžić, Produkcijska kuća Krug

Podrška razvoju dijaloga i poverenja između dece romskog i srpskog porekla kroz seriju edukativnih i kreativnih radionica, kao i zajednički rad na produkciji tri kratka dečija igrana i jedan dokumentarni film.

Norveška prekogranična konferencija / Norway Transborder Conference

2006

Donator: Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške

Partner: Grad Niš

Međunarodna konferencija "Pravo na ekonomsku inicijativu za lokalni održivi razvoj : Mikro kreditni potencijali. Dostignuća i izazovi u Srbiji" organizovana za predstavnike lokalnih vlasti, ministarstava, malih i srednjih preduzeća i druge aktere iz oblasti preduzetništva, sa ciljem pregleda situacije i potreba za mikro kreditnim programima u Srbiji kao vidu doprinosa lokalnom održivom razvoju.

Promovisanje lokalnog ekonomskog razvoja na Zapadnom Balkanu: Izgradnja kapaciteta mladih / Promoting Local Economic Development in Western Balkans: Youth Capacity Building

2005

Donator: Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške

Partneri: Grad Kragujevac, Regionalna razvojna agencija za Šumadiju i pomoravlje, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Serija treninga za mlade sa ciljem podrške u sticanju neophodnih znanja potrebnih za pisanje biznis plana za sopstvene poslovne ideje. Rezultati ovog programa bili su detaljno razrađenih 20 biznis planova.

Međunarodna konferencija "Novi pristupi u socijalnoj zaštiti"

2005

Donator: Region Emilia-Romagna, Italija

Partneri: Grad Kragujevac, Reggio nel Mondo, Region Emilia-Romagna

Petodnevni program prenosa dobre prakse u razvoju socijalne zaštite omogućio je predstavnicima lokalne samouprave Kragjevca uvid u model razvoja lokalnih politika i usluga u oblasti socijalne zaštite po italijanskom modelu. Predstavnici regiona Emilia-Romagna diskutovali su sa predstavnicima Kragujevca o budućim pravcima razvoja lokalnih politika socijalne zaštite u Kragujevcu i o budućoj saradnji u toj oblasti.

Održivi razvoj i zaštita životne sredine. Saradnja sa lokalnim vlastima / Sustainable development and Protection of Environment. Co-operation with local authorities

2003–2005

Donator: FEDRE, Kanton Ženeva, Švajcarska

Partneri: Grad Kragujevac, Cantone Geneva, Cooperativa Sociale CAUTO-Brescia, Stalna konferencija gradova i opština SKGO, Javno preduzeće "Gradsko zelenilo" Kragujevac

Tokom trajanja projekta realizovane su kampanja za podizanje svesti stanovništva o zaštiti životne sredine i održivom razvoju , brojni sastanci sa lokalnim akterima iz ove oblasti, međunarodna konferencija o Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom i usklađivanju domaćih zakona iz oblasti zaštite životne sredine sa EU standardima, seminari za predstavnike lokalnih vlasti i javnih preduzeća , TV debate na temu zaštite životne sredine kao I javna akcija čišćenja grada.Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
1 EU UNICEF final logo      council      2000px Logo Genf      anci          arhus          france        irish      logo atb trasp 2 
norveska    slovak aid     suresnes   Untitled 1   min omladine        knjazevac            nis grbi      medijana