PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

Ove godine, u okviru Fonda za lokalne inicijative mladih Knjaževca, podržali smo realizaciju projekta ''Knjaževac - tamo gde su prijatelji''.


Mladi volonetri/ke Centra za kreativni razvoj organizovali su juče, kao glavnu aktivnost projekta, izložbu fotografija. Izložba je internacionalnog karaktera, jer su autori/ke prijatelji/ce naših mladih volontera/ki koje su upoznali na omladinskim razmenama, treninzima i seminarima...Sve fotografije prikazuju neki od zanimljivih kulturnih spomenika iz mesta u kome živi autor/ka a povezuje ih natpis "Knjaževac - tamo gde su prijatelji", napisan na maternjem jeziku svakog autora. Na taj način oni su predstavili deo kulture svojih sredina.

prijatelji2


Nakon izložbe, u saradnji sa Info tačkom Knjaževac mladima su predstavljeni aktuelni konkursi, seminari, treninzi i radionice koji za temu imaju smanjenje diskriminacije, toleranciju i interkulturalni dijalog, a kojima će mladi moći da se priključe.

prijatelji1


Projekat "Knjaževac - tamo gde su prijatelji" realizovao je Centar za kreativni razvoj - Knjaževac uz podršku Centra lokalne demokratije LDA u okviru Regionalne platforme za učešće i dijalog mladih Balkana joju finansira Evropska unija kroz program Civil Society Facility Operating Grants to IPA CSO Association Support to regional thematic associations.

balkan mart top

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
1 EU UNICEF final logo      council      2000px Logo Genf      anci          arhus          france        irish      logo atb trasp 2 
norveska    slovak aid     suresnes   Untitled 1   min omladine        knjazevac            nis grbi      medijana