PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

Predstavnici LDA kancelarija

iz Mostara, Prijedora, Zavidovića, Vlore, Nikšića, Peći, Subotice, Knjaževca, ALDA Skoplje i ALDA sastali su se u Podgorici u periodu od 21. do 24. februara, kako bi zajednički razmotrili aktivnosti Balkanske mreže za lokalnu demokratiju tokom četvrte godine realizacije projekta ''Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana'', dalji razvoj mreže i nove projekte će zajednički realizovati u nastupajućem periodu.

koordinativnigrupa2018

2018. je poslednja godina implementacije projekta ''Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana'', ali to ne znači i završetak rada Balkanske mreže za lokalnu demokratiju. Aktivnosti koje slede imaju za cilj dalje jačanje saradnje između balkanskih LDA i njihovih gradova domaćina i dalji zajednički rad na razvoju inovativnih praksi učešća građana u razvoju njihovih lokalnih zajednica, sa posebnim fokusom na mlade.

Tokom ove godine očekuje nas regionalni forum, obeležavanje međunarodnog dana mladih, dve akcije u okviru inicijative ''Mladi imaju reč'', kao i nastavak rada Regionalne radne grupe mladih Balkana, lokalnih omladinskih savetodavnih grupa, timova saradnika/ za pitanja mladih, omladinskih dopisnika/ca i mreže info tačaka osnovanih pri svakoj LDA kancelariji.

 

balkan mart top

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
1 EU UNICEF final logo      council      2000px Logo Genf      anci          arhus          france        irish      logo atb trasp 2 
norveska    slovak aid     suresnes   Untitled 1   min omladine        knjazevac            nis grbi      medijana