PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

Rezultati istraživačke studije "Učešće mladih u kulturi na Balkanu" su pred vama.

Dva eksperta zajedno sa timovima ALDA Skoplje i 7 LDA kancelarija realizovali su tokom protekle godine regionalno istraživanje (koje je uključivalo analizu relevantnih dokumenata, on-line upitnik, terenske intervjue i fokus grupe) kako bi detaljno analizirali kulturno učešće mladih na Balkanu.

Glavna tema studije, participacija mladih u kulturi, nametnula se kao prirodni nastavak prethodnih istraživanja koje je Balkanska mreža za lokalnu demokratiju realizovala u okviru projekta ''Regionalna platforma za dijalog i učešće mladih Balkana''. Kultura je oblast koja pruža brojne mogućnosti za aktivno učešće mladih, ispoljavanje kreativnosti, konstruktivno provođenje slobodnog vremena, zapošljavanje ali i učenje kulture dijaloga i učešće u kreiranju politike.

Vrlo važna karakteristika ove studije jeste da je prevashodno fokusirana na lokalni nivo i da pruža najsvežiji pregled kulturnih potreba mladih koji žive van velikih urbanih centara. Pored toga, studija pruža komparativni uvid u zakonodavni i institucionalni okvir, a još važnije i u lokalne prakse u različitim kulturnim kontekstima širom regiona zapadnog Balkana.

Studija služi kao koristan izvor informacija o trenutnim trendovima u transformaciji kulturnog sistema vrednosti mladih generacija na Balkanu, kao možda najvažnijih aktera u sveukupnim reformama u procesu integracija zemalja regiona u EU.

Ova studija je pripremljena zahvaljujući regionalnom timu saradnika/ca za pitanja mladih, osnovanom i kontinuirano obučavanom u okviru projekta ''Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana''. Ovi mladi ljudi, koji rade u okviru svih LDA kancelarija širom Balkana, dali su vredni doprinos dubljem razumevanju različitih aspekata učešća mladih u kulturi, kao i definisanju preporuka o politikama koje se tiču kulture i mladih a koje su sastavni deo ove studije.

Kompletnu STUDIJU preuzmite OVDE.

Preporuke preuzmite OVDE.

istrayivanje2017

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
1 EU UNICEF final logo      council      2000px Logo Genf      anci          arhus          france        irish      logo atb trasp 2 
norveska    slovak aid     suresnes   Untitled 1   min omladine        knjazevac            nis grbi      medijana