PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

Šesti regionalni sastanak članova Balkanske Mreže za Lokalnu Demokratiju (Balkan Network for Local Democracy BNLD) i projektnih partnera Regionalne platforme za učešće i dijalog mladih Balkana održan je od 17. do 19. oktobra 2018. godine u Novom Sadu.

Cilj ovog sastanka bio je procena i promocija postignuća ostvarenih tokom protekle četiri godine i rasprava o izradi dokumenta strategije Balkanske mreže za lokalnu demokratiju BNLD kao sveobuhvatne vizije za zajednički rad u narednim godinama.

NS2

Tokom sastanka, partneri su posvetili određeno vrijeme za prezentaciju rezultata evaluacije kako bi poboljšali performanse mreže, razgovarali su o dokumentu strategije mreže i definisanju uloge Balkanske mreže za lokalnu demokratiju u doprinosu ključnim nacionalnim ili regionalnim prioritetima za integraciju u EU od 2018-2025.

Pored toga, sastanak je obeležio regionalni okrugli sto koji se održao na OPENS-u 2019 na temu Milenijalci Balkana: “Kreiranje mudrih i dugoročnih planova naspram pakovanja kofera i odlaska i potrage za lagodnijim životom”. Događaj se sastojao od moderirane debate sa gostujućim govornicima i panel diskusijom, gde su posetioci, posebno mladi, imali priliku da postavljaju različita pitanja u vezi sa nezaposlenošću, učešćem mladih i inkluzijom, problemima poput odliva mozgova itd.

NS1

Nakon toga omladinski radnici imali su priliku da posete Skupštinu Vojvodine, gde su imali sastanak sa potpredsednikom Skupštine Vojvodine i predsednikom Skupštinskog odbora za međuregionalnu saradnju Damirom Zobenicom. Na sastanku su mladi imali priliku da saznaju više o regionalnoj saradnji između balkanskih zemalja, pokrajinskom Fondu za mlade i upoznaju neke nove mere i mehanizme koji se koriste kao sredstvo za sprečavanje “odliva mozgova”.

Iako je ovaj sastanak bio poslednji u okviru ovog projekta, doneta je važna strateška odluka o nastavku stukturirane saradnje kroz Balkansku mrežu za lokalnu demokratiju BNLD.

balkan mart top

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
1 EU UNICEF final logo      council      2000px Logo Genf      anci          arhus          france        irish      logo atb trasp 2 
norveska    slovak aid     suresnes   Untitled 1   min omladine        knjazevac            nis grbi      medijana