PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

Prvi regionalni trening za partnere na projektu “Regional Youth Compact for Europe - Mladi Balkana za Evropu” održan je u Novom Sadu od 20. do 21. oktobra.

Glavni cilj treninga pod nazivom “Razmenjivanje iskustava – Proširivanje mreže”, kao i celokupne komponente koja se odnosi na obuku u okviru projekta “Regional Youth Compact for Europe - Mladi Balkana za Evropu” jeste jačanje kapaciteta članova Balkanske mreže za lokalnu demokratiju - BNLD i konzorcijuma projektnih partnera da efikasno učestvuje u dijalogu o politikama određenih sektora i reformama unutar procesa pristupanja EU.

compactNS1

U nizu radionica upotrebljene su različite metode obuke: grupni rad, studije slučaja, simulacija, interaktivne debate itd. Treninge je vodio tim trenera i stručnjaka NVO-a, stručnjaka iz nacionalnih / regionalnih OCD koji se bave pitanjima vezanim za evropske integracije.
Partnera projekta pratili su niz radionica o pregovaračkim poglavljima EU sa posebnim akcentom na poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava, Poglavlje 24: Pravda, sloboda i bezbednost, Poglavlje 19: Socijalna politika i zapošljavanje, kao i reforma javne uprave. Potom su partneri raspravljali o implementaciji poglavlja u njihovim zemljama i o mogućim aktivnostima koje se mogu sprovesti u okviru projekta kako bi se podigla svest o EU i ulozi mladih u procesu pregovaranja.

compactNSkolaz

Predavači tokom dva dana treninga bili su: Nataša Vučković (Fondacije Centar za Demokratiju i član Nacionalnog Konventa o EU), Jovana Spremo (YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava), Bojan Elek (Beogradski centar za bezbednosnu politiku), Sarita Bradaš (Fondacija Centar za Demokratiju), Miloš Đinđić (Centar za evropske politike).

Partneri projekta iskoristili su priliku da održe sastanak projektnog tima na kojem su razgovarali o budućim aktivnostima projekta i komunikacionoj strategiji.
U predstojećem periodu ovaj projekat će ponuditi veliki broj aktivnosti koje će kombinovati “awareness raising” kampanje, podizanje kapaciteta i regionalno umrežavanje čiji je cilj jačanje uticaja OCD-a u procesu reformi u pravcu EU integracije.

EUfunded

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
1 EU UNICEF final logo      council      2000px Logo Genf      anci          arhus          france        irish      logo atb trasp 2 
norveska    slovak aid     suresnes   Untitled 1   min omladine        knjazevac            nis grbi      medijana