PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

Tokom protekle nedelje, u periodu od 21. do 23. novembra, u organizaciji našeg vodećeg partnera Asocijacije Trentino sa Balkanom - Trentino con i Balcani Onlus ATB, realizovana je radna poseta delegacije Opštine Knjaževac Trentu (Italija).


Radna poseta organizovana je na osnovu Sporazuma o saradnji koji je, uz posredovanje LDA, sklopljen između Opštine Knjaževac i Asocijacije Trentino sa Balkanom jula 2017. godine i koji je postavio okvire programa teritorijalne saradnje Pokrajine Trento i Opštine Knjaževac.
Cilj pomenute radne posete, podržane od strane Autonomne Pokrajine Trento i Opštine Knjaževac, bio je da se utvrde konkretne oblasti i oblici saradnje Pokrajine Trento i Opštine Knjaževac za period do 2020. godine. Delegacija Opštine Knjaževac je, sa tim ciljem, imala satanke sa većim brojem pokrajinskih i lokalnih aktera u oblasti socijalnog preduzetništva i kooperativa, zaštite životne sredine, održivog ekonomskog razvoja i ruralnog turizma: Agenzia per la Depurazione - Provincia autonoma di Trento, Trentino Sviluppo, Sant’Orsola - Organizzazione di Produttori agricoli, Platform 125, Fondazione Edmund Mach, Consolida - Consorzio Coopeartive Sociali Trentine, Societa Turistica di Grumes. U narednom periodu očekuje nas dalja razrada nastalih planova saradnje za svaku od ovih oblasti posebno.

trentoknj

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
1 EU UNICEF final logo      council      2000px Logo Genf      anci          arhus          france        irish      logo atb trasp 2 
norveska    slovak aid     suresnes   Untitled 1   min omladine        knjazevac            nis grbi      medijana