PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

S početkom godine započeli smo realizaciju novog projekta na temu kulturne baštine u Evropi.

Projekat okuplja međunarodni konzorcijum od 10 partnera, biće paralelno realizovan u 6 zemalja i trajaće do kraja juna 2020. godine.
Projektom CLINK - Cultural heritage as a link diversity of Europe želimo da povežemo 10 lokalnih zajednica istražujući i upoređujući njihovu kulturnu baštinu, fokusirajući se na veze koje postoje među njima i mesto koje zauzimaju u širem kontekstu bogate kulturne baštine Evrope.
Kroz planirane aktivnosti lokalnog i međunarodnog karaktera, kao što su forumi, studijske posete, umetnički događaji, planiramo da u projekat uključimo različite grupe: kulturne institucije i organizacije civilnog društva koje se bave kulturom, umetnike, dizajnere, preduzetnike, neformalne omladinske grupe i lokalne vlasti.
Prvi međunarodni događaj biće prolećni skup u Knjaževcu, u organizaciji LDA. Očekujemo oko 70 učesnika i učesnica iz Srbije, Francuske, Grčke, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine koji će razmeniti dobre prakse na temu oživljavanja starih zanata u svrhu ekonomskog razvoja lokalnih zajednica.
Projekat CLINK je finansiran kroz EU program Evropa za građane i građanke. Vodeći partner je Agencija lokalne demokratije iz Mostara.

clink1

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
1 EU UNICEF final logo      council      2000px Logo Genf      anci          arhus          france        irish      logo atb trasp 2 
norveska    slovak aid     suresnes   Untitled 1   min omladine        knjazevac            nis grbi      medijana