PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

U okviru EU projekta ‘’CLINK – Kulturna baština kao spona koja povezuje lokalne zajednice Evrope’’ najavljujemo prvi međunarodni događaj ‘’Učešće građana u očuvanju kulturnog nasleđa u njihovim zajednicama’’ koji će se održati 16. maja u gradu Caen u regiji Normandija (Francuska).


Ovaj međunarodni događaj okupiće 80 ušesnika iz 7 zemalja Balkna i Evropske unije kako bi razgovarali o praksi očuvanja kulturnog nasleđa i obogatili svoje znanje o toj temi kroz razmenu informacija o stručnim praksama u ovoj oblasti koje postoje u različitim zemljama i lokalnim zajednicama. Događaj ima za cilj da okupi kulturne aktere iz partnerskih zemalja i otvori dijalog o inovativnim praksama usmerenim na podizanje svesti šire javnosti, a naročito mladih, o kulturnom nasleđu I inovativnm načinima njegovog očuvanja.
Pored panela koji će biti otvoren za javnost, tokom 15. i 16. maja biće organizovan koordinativni sastanak partnera projekta i studijska poseta Fabrici nasleđa Normandije za delegacije partnerskih organizacija.
Projektom CLINK - Cultural heritage as a link diversity of Europe želimo da povežemo 10 lokalnih zajednica istražujući i upoređujući njihovu kulturnu baštinu, fokusirajući se na veze koje postoje među njima i mesto koje zauzimaju u širem kontekstu bogate kulturne baštine Evrope.
Projekat CLINK je finansiran kroz EU program Evropa za građane i građanke, okuplja međunarodni konzorcijum od 10 partnera, među kojima je i LDA Knjaževac, a biće paralelno realizovan u 6 zemalja Evrope. Vodeći partner je Agencija lokalne demokratije iz Mostara a domaćin ovog događaja biće Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju ALDA.

caenTEXT

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
1 EU UNICEF final logo      council      2000px Logo Genf      anci          arhus          france        irish      logo atb trasp 2 
norveska    slovak aid     suresnes   Untitled 1   min omladine        knjazevac            nis grbi      medijana