PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

U okviru projekta Mladi Balkana za Evropu (Regional Youth Compact for Europe) izrađena je studija pod nazivom „Civilno društvo Zapadnog Balkana, praćenje pristupnih reformi i EU integracije – Od početnih inicijativa do izgrađenog dijaloga“.

Cilј ove studije jeste da istraži dinamiku i oblike učešća javnosti u procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana. Zbog različitih iskustava zemalјa i različitih faza procesa, ova studija istražuje praksu u zemlјama koje vode pregovore o pristupanju – Crna Gora i Srbija – odvojeno od onih koje imaju status potencijalnog kandidata ili imaju perspektivu otvaranja pregovora – Severne Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Kosova*.

U skladu sa tim, studija je prdstavljena kroz dva poglavlјa, a svako od njih sadrži i odgovarajuće preporuke. Kompletnu studiju, koju je izradila organizacija CRTA kao jedan od projektnih partnera, možete preuzeti OVDE.


Projekat ''Mladi balkana za Evropu'' partnerski realizuju organizacije Fondacija centar za demokratiju i CRTA iz Beograda, Evropska asocijacija za lokalnu demokrtaiju ALDA sa sedištem u Strazburu, Balkanska mreža za lokalnu demokratiju BNLD sa sedištem u Skoplju, Youth Act iz Albanije i Sodem iz turske. Ovaj projekat finansiraju Evropska unija i Balkanski fond za demokratiju.

studijatext

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
1 EU UNICEF final logo      council      2000px Logo Genf      anci          arhus          france        irish      logo atb trasp 2 
norveska    slovak aid     suresnes   Untitled 1   min omladine        knjazevac            nis grbi      medijana