PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

Kao finalne aktivnosti projekta ‘’Lokalni privredni monitor’’, tokom 06. i 07. avgusta, organizovali smo dva virtuelna okrugla stola posvećena industrijskoj i politici preduzetništva o kojima Srbija pregovara sa Evropskom unijom u okviru pregovaračkog poglavlja 20.


U okviru ove šire teme, nakon opšteg pregleda napretka pregovora naše države u okviru poglavlja 20, pokušali smo da na konkretnim primerima vidimo kako se ove politike transponuju na lokalni nivo i na koje sve načine lokalne vlasti i lokalni civilni sektor u praksi pružaju podršku lokalnom ekonomskom razvoju. U četvrtak, tokom prvog virtuelnog okruglog stola, fokusirali smo se na primere dobre prakse iz Subotice i Vojvodine, dok smo u petak razgovarali o primerima dobre prakse iz Opštine Knjaževac.

 

CEPvebinarTEXT

 

Tokom oba događaja predstavljeni su i ključni nalazi našeg istraživanja o lokalnom zakonodavnom okviru i strukturama unutar lokalnih samouprava preko kojih se pruža podrška privrednicima i preduzetnicima u 10 gradova i opština sa severa i jugoistoka Srbije koji su bili obuhvaćeni istraživanjem koje smo sproveli u okviru projekta ‘’Lokalni privredni monitor’’.
Realizacijom ovog projekta želeli smo da damo doprinos unapređenju uslova za učešće lokalnih OCD u praćenju napretka u okviru Poglavlja 20 i proaktivnom zastupanju primene praktičnih politika vezanih za oblast ovog poglavlja na lokalnom nivou. U tom smislu, na samom kraju oba virtuelna okrugla stola predstavljene su i preporuke za uključivanje organizacija civilnog društva u proces praćenja EU integracija na lokalnom nivou, sa posebnim osvrtom na oblast javnih politika iz pregovaračkog poglavlja 20. Uskoro nas očekuje publikovanje odgovarajućeg priručnika za OCD a do njegovog objavljivanja detaljan pregled pomenutih preporuka možete naći OVDE.
Zahvaljujemo se našim panelistkinjama, panelistima i svima koji su bili sa nama tokom ova dva događaja.

''Lokalni privredni monitor'' je podržan kroz program malih grantova projekta ''Pripremi se za učešće- P2P'' koji zajednički sprovode Centar za evropske politike - CEP, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED i nezavisni medijski portal – European Western Balkans, i koji treba da omogući različitim segmentima civilnog društva u Srbiji da aktivno učestvuju u procesu pregovora o pristupanju EU, kako bi se ovaj proces u potpunosti otvorio za građane.

Projekat P2P finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Programa podrške civilnom društvu i medija koji ima za cilj jačanje participativnih demokratija i procesa integracije u EU kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka.

CEPtext

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

 

    eu for citizen     EU za tebe       WBF Logo sajt        knjazevac        eu      logo ATB