PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

U junu 2020, nakon što je Balkanska mreža za lokalnu demokratiju (BNLD) dobila grant Fonda za Zapadni Balkan (Western Balkans Fund – WBF), započela je zvanično realizacija projekta “CulTours”: Western Balkan Cultural Tours”. Dodela granta od strane WBF-a predstavljala je čast i veliko ohrabrenje za celu mrežu i ideju koja stoji u osnovi projekta “CulTours”.

cultoursTEXT1

“CulTours” je 12-mesečni projekat koji uklјučuje 5 zemalјa sa Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Srbija i Severna Makedonija) sa cilјem da promoviše regionalnu saradnju u oblasti kulture i održivog razvoja.
Nakon realizovanih pripremnih aktivnosti, u narednim mesecima radićemo najpre na istraživanju i umrežavanju sa lokalnim akterima u oblasti turizma i culture. Nakon toga bavićemo se razvojem digitalnog alata (mobilne aplikacije) za promociju lokalne kulturne baštine a organizovaćemo i niz lokalnih i regionalnih vebinara za razmenu ideja o turizmu i tome na koji način ova privredna grana može da doprinese održivom lokalnom ekonomskom razvoju siromašnijih zajednica.

cultoursTEXT2

 

Pročitajte šta su o mreži i samoj projektnoj ideji za WBF sajt rekle direktorka Ivana Petrovska i predsednica BNLD Stanka Parać Damjanović.

Balkanska mreža za lokalnu demokratiju BNLD je mreža stvorena od strane 8 Centara i Agencija lokalne demokratije iz zemalja Zapadnog Balkana i ALDA sa ciljem razvoja strukturisane, koordinirane podrške saradnji u regionu.

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

 

    eu for citizen     EU za tebe       WBF Logo sajt        knjazevac        eu      logo ATB