PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

Prvi Regionalni omladinski forum za promociju lokalne demokratije održan je u Subotici, 21. septembra, 2015. godine.Konferencija je okupila oko 60-tak učesnika, članove Regionalne mreže za lokalnu demokratiju, (osam Centara i Agencija za lokalnu demokratiju iz pet zemalja), lokalne vlasti, predstavnike ministarstava iz zemalja Zapadnog Balkana, omladinske NVO, one koje se bave osnaživanjem mladih, nacionalne omladinske mreže, krovne organizacije iz regiona i partnerske organizacije iz EU.

Tema prvog Regionalnog omladinskog foruma je bila: Ka kulturi učešća mladih u javnom dijalogu. Prvi panel, pod nazivom Mladi (ni)su zakon, bio je posvećen participaciji i konsultovanju mladih u procesu definisanja javnih politika, dok su tokom drugog panela predstavljene lokalne prakse funkcionisanja Kancelarija za mlade i Saveta za mlade iz regiona.

Predstavljeni su, takođe i preliminarni rezultati istraživanja: Učešće mladih na Balkanu – komparativna analiza i praksa, na čijoj se obradi podataka još uviek radi i čiji će konačni rezultati biti javno objavljeni i publikovani do kraja ove godine.

prviforum

Na samom kraju konferencije, u Savremenoj galeriji Subotice, otvorena je i izložba radova nastalih tokom umjetničkih radionica za mlade u osam gradova regiona. Mladi iz pet zemalja Balkana predstavili su svoje gradove onako kako ih oni vide kroz objektiv fotoaparata. Ovim je i započeta Regionalna umjetnička tura, pod nazivom Interkulturalna susretanja, koja će obići sve gradove uključene u projekat (Subotica, Knjaževac, Peć, Nikšić, Mostar, Prijedor, Zavidovići, Vevčani).

Ova međunarodna konferencija organizovana je u okviru projekta “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana” uz finansijsku podršku Evropske Unije, kroz Program Civil Society Facility - Operating Grants to IPA CSO Associations (Support to Regional Thematic Associations).

prviforum 2

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
1 EU UNICEF final logo      council      2000px Logo Genf      anci          arhus          france        irish      logo atb trasp 2 
norveska    slovak aid     suresnes   Untitled 1   min omladine        knjazevac            nis grbi      medijana