PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

U periodu od 07. do 14. februara 2017. godine, u okviru projekta ''“NET-OR-NEET – Multisektorske mreže za prevenciju osipanja i ranog napuštanja školovanja i promocije inovativnih integrativnih obrazovnih tehnika i metoda"

koji realizuje Margherita Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS – Italy, održan  jemeđunarodni seminar za projektne partnere među kojima se nalazi i Centar lokalne demokratije LDA kao partner iz Srbije. Seminar je organizovao vodeći partner u saradnji sa školama na teritoriji grada Vićence a našu delegaciju su, pored predstavnika LDA, činile predstavnice Tehničke škole Knjaževac i Centra za kreativni razvoj.
Projekat je omogućio nastavak partnerstva uspostavljenog tokom prethodnog projekta ''T-Trust'' i stvaranje međunarodne mreže eksperata iz osam evropskih zemalja iz sektora formalnog i neformalnog obrazovanja. Mreža će predstavljati platformu za razmenu iskustava i dobrih praksi u oblasti rada sa decom i mladima koji su u riziku od napuštanja obrazovnog sistema.
Kao deo aktivnosti projekta naš tim održao je radionicu na temu izgradnje i održavanja mreža za učesnike/ce seminara i dve laboratorije iz oblasti profesionalne orijentacije za učenike/ce jedne od škola sa teritorije Vićence. 
Projekat Net-Or-Neet predstavljen je i vlastima regiona Veneto, u Veneciji 14. februara 2017. godine

Projekat je podržan od strane Evropske unije, kroz program Erazmus +.

netorneetgrupa

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
1 EU UNICEF final logo      council      2000px Logo Genf      anci          arhus          france        irish      logo atb trasp 2 
norveska    slovak aid     suresnes   Untitled 1   min omladine        knjazevac            nis grbi      medijana