PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

U okviru projekta ''Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana'' organizovan je prvi regionalni sastanak mreže u ovoj godini u Prijedoru

, u periodu od 22. - 25. februara 2017. godine. Sastanak je, kao i prethodne dve godine okupio predstavnike Agencija i Centara lokalne demokratije iz regiona i ALDA kancelarije iz Skoplja, predstavnike lokalnih vlasti iz gradova domaćina LDA kancelarija i članove Regionalne grupe mladih.
Cilj ovog sastanka bio je dalje jačanje regionalne saradnje partnera i članova mreže, evaluacija prošlogodišnjih aktivnosti i kreiranje novih planova za funkcionisanje regionalne mreže.
Tokom ove godine, kao i prethodnih, aktivnosti mreže biće realizovane na lokalnom i regionalnom nivou.
Na lokalnom nivou, neke od aktivnosti Centra lokalne demokratije LDA će biti organizovanje dana „Mladi imaju reč" gde će mladi imati imati priliku da razgovaraju sa predstavnicima lokalnih vlasti i ujedno predstave svoje ideje; organizovanje radionice „Moj grad – interkulturalni grad" gdje će tema biti upoznavanje mladih sa kulturnim razlikama / sličnostima sa kojima se susreću u svom gradu; a nastavljamo i sa dobrom praksom informisanja mladih o programima mobilnosti i neformalne edukacije za mlade, sa posebnim fokusom na programe Erasmus + i EVS, a kroz uspostavljeni servis Info tačka Knjaževac.
Na regionalnom nivou, najavljujemo i organizaciju trećeg Regionalnog foruma mladih za lokalnu demokratiju, ove godine u Peći, i regionalno istraživanje na temu kulturne participacije mladih.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz program Civil Society Facility – Operating Grants to IPA CSO Associations.

koordsastanakprijedor

balkan mart top

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
1 EU UNICEF final logo      council      2000px Logo Genf      anci          arhus          france        irish      logo atb trasp 2 
norveska    slovak aid     suresnes   Untitled 1   min omladine        knjazevac            nis grbi      medijana