PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

VESTI

WE-NET: Ka gradovima obrazovanim za odgovoran odnos prema sredini

U okviru Evropske godine razvoja 2015, Opština Knjaževac zajedno sa 12 partnera iz 8 evropskih zemalja zvanično započinje projekat "WE-NET: Ka gradovima obrazovanim za odgovoran odnos prema sredini". Projekat, finansiran kroz program Evropa za građane i građanke, ima za cilj da okupi i uspostavi mrežu opština i udruženja civilnog društva iz različitih regiona širom Evrope i omogući im da razmenjuju iskustva i najbolje prakse na temu održivog razvoja, sa fokusom na upravljanje otpadom i recikliranje.

Opširnije...

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana predstavljena na EU-CoE partnership seminaru


Seminar omladinske politike "Iza barijera. Seminar omladinske politike o socijalnom uključivanju ranjivih grupa mladih ljudi u jugoistočnoj Evropi", održan je u Mostaru (Bosna i Hercegovina) 28. i 29. oktobra 2015. godine, u organizaciji EU-CoE youth partnership (Partnerstvo Evropske komisije i Saveta Evrope u oblasti omladinske politike , istraživanja i omladinskog rada).

Opširnije...

Održan prvi Regionalni omladinski forum: Lokalna demokratija u fokusu

Prvi Regionalni omladinski forum za promociju lokalne demokratije održan je u Subotici, 21. septembra, 2015. godine.Konferencija je okupila oko 60-tak učesnika, članove Regionalne mreže za lokalnu demokratiju, (osam Centara i Agencija za lokalnu demokratiju iz pet zemalja), lokalne vlasti, predstavnike ministarstava iz zemalja Zapadnog Balkana, omladinske NVO, one koje se bave osnaživanjem mladih, nacionalne omladinske mreže, krovne organizacije iz regiona i partnerske organizacije iz EU.

Opširnije...

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
1 EU UNICEF final logo      council      2000px Logo Genf      anci          arhus          france        irish      logo atb trasp 2 
norveska    slovak aid     suresnes   Untitled 1   min omladine        knjazevac            nis grbi      medijana