PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

VESTI

Seminar za mlade preduzetnike i preduzetnice

Centar lokalne demokrtaije LDA i Trentino con i Balcani Onlus (IT), uz podršku opštine Knjaževac, organizovali su 13. i 14. decembra seminar za grupu mladih ljudi iz Knjaževca sa preduzetničkim idejama.

Opširnije...

NAŠI GRAĐANI ZA NAŠU OPŠTINU: Javna rasprava o budžetu

Javne rasprave jedan su od mehanizama koji unapređuju dobro upravljanje u opštinama koje ih organizuju a istovremeno omogućavaju razvoj aktivnog građanstva i lokalne demokratije jer građanima/kama pružaju priliku da neposredno učestvuju u donošenju odluka koje ih se direktno tiču.

Opširnije...

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
1 EU UNICEF final logo      council      2000px Logo Genf      anci          arhus          france        irish      logo atb trasp 2 
norveska    slovak aid     suresnes   Untitled 1   min omladine        knjazevac            nis grbi      medijana